Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii a semnat un contract de parteneriat cu Banca Comercială „EXIMBANK” S.A, care are ca scop facilitarea obținerii creditelor de către IMM-urile din Republica Moldova. Astfel, EXIMBANK, este a 9-a instituție bancară licențiată care a semnat parteneriat cu ODIMM pentru a beneficia de o procedură simplificată de garantare a creditelor acordate mediului de afaceri.

Potrivit lui Petru Gurgurov, director general interimar ODIMM, acest parteneriat are drept scop facilitarea accesului clienților IMM ai băncii la produsele de finanțare destinate atât investițiilor, cât și activității curente și vine în sprijinul clienților (persoane fizice care desfășoară activitate de antreprenoriat sau persoane juridice) care nu dispun de garanții suficiente pentru contractarea unui credit, oferindu-le o modalitate de garantare rapidă și simplă. Totodată, IMM-urile autohtone vor obține garanție financiară la un comision anual de 0,5% din valoarea garanțiilor.

ODIMM gestionează primul și unicul fond de garantare a creditelor creat din resursele bugetului de stat care are drept scop susținerea IMM-urilor la accesarea resurselor financiare.


Până în prezent ODIMM a încheiat parteneriate cu 9 din 11 instituții bancare: BC ”MOLDOVA-AGROINDBANK”, S.A. ”FINCOMBANK” S.A., BC ”COMERȚBANK” S.A., BC ”PROCREDITBANK” S.A., BC ”EUROCREDITBANK” S.A., BC “MOLDINDCOMBANK” S.A., BC ”VICTORIABANK” S.A., BCR Chișinău S.A și BC „EXIMBANK” S.A.

 


fgc blue finalOrganizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) şi Banca Comercială Română Chişinău S.A. au semnat un nou contract de colaborare care vine în susținerea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM). ODIMM colaborează cu Banca Comercială Română Chișinău S.A. din anul 2012 fiind a 7-a bancă licențiată care a semnat contractul menționat, ce îi va permite să beneficieze de o procedură simplificată de garantare şi executare a garanţiei financiare.

 
Respectiv, IMM-urile vor obține garanție financiară la un comision anual redus până la 0,5% și vor fi scutite de comisionul de eliberarea garanției financiare.
 
În prezent, ODIMM oferă cinci produse de garantare pentru susținerea IMM-urilor:
1. Pentru întreprinderile gestionate de tineri – garanția financiară se emite pe un termen de 60 de luni pentru garantarea creditului până la 500 mii lei, dar nu mai mult de 50% din valoarea creditului;
2. Pentru întreprinderile gestionate de femei – garanția financiară se emite pe un termen de 60 de luni pentru garantarea creditului până la 700 mii lei, dar nu mai mult de 70%;
3. Pentru întreprinderile nou–înregistrate – garanția financiară se emite pe un termen de 36 de luni pentru garantarea creditului până la 700 mii lei, dar nu mai mult de 70% din valoarea creditului;
4. Pentru întreprinderile active – garanția financiară se emite pe un termen de 60 de luni pentru garantarea creditului până la 3 milioane lei, dar nu mai mult de 50% din valoarea creditului;
5. Pentru întreprinderi exportatoare – garanția financiară se emite pe un termen de 60 de luni pentru garantarea creditului până la 5 milioane lei, dar nu mai mult de 50% din valoarea creditului.
 
Fondul de Garantare a Creditelor (FGC) este primul şi unicul fond de garantare a creditelor creat și capitalizat din resursele bugetului de stat, cu suportul Uniunii Europene, gestionat de ODIMM, care are drept scop susținerea IMM-urilor la accesarea resurselor financiare. Garanția financiară emisă de ODIMM poate fi utilizată de IMM-uri pentru acoperirea necesității cu gaj a creditelor solicitate de la băncile comerciale.
 
Până în prezent ODIMM a emis garanții financiare pentru 286 de companii,în valoare de 80 milioane lei, care au facilitat obținerea creditelor bancare în valoare de238 milioane lei, acestea contribuind la implementarea proiectelor investiționale în valoare de 361 milioane lei, crearea a peste 740 locuri noi de muncă și menținerea în câmpul muncii a peste 1300 de persoane.
 
Băncile partenere ale ODIMM sunt: BC ”MOLDOVA-AGROINDBANK”, S.A. ”FINCOMBANK” S.A., BC ”COMERȚBANK” S.A., BC ”PROCREDITBANK” S.A., BC ”EUROCREDITBANK” S.A., BC ”MOLDINDCONBANK” S.A., BC ”VICTORIABANK” S.A.
                                                                       Direcția Comunicare și RP ODIMM


FGCro2 editedO delegație din cadrul Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderile Mici și Mijlocii (ODIMM) a efectuat o vizită de  schimb de experiență la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) din România. Vizita delegației reprezentanților Fondului de Garantare a Creditelor (FGC) din R. Moldova a avut drept obiectiv preluarea bunelor practici din experiența acumulată de omologii români privind procedurile de garantare implementate.

 
Pe parcursul vizitei, specialiștii ODIMM au fost familiarizați cu istoricul și misiunea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, modul și schema de garantare pentru creditele acordate IMM-urilor, aspectele juridice  și modalitatea de executare a garanțiilor financiare acordate, precum și schema de garantare implementată în cadrul programului guvernamental ”Prima Casă”.FGCro7a edited
 
La rândul său, membrii delegației ODIMM au prezentat  experiența în gestionarea programelor de susținere a sectorului IMM, inclusiv și procedurile de garantare a creditelor implementate de FGC în R. Moldova.  
 
În acest sens, reprezentanții FNGCIMM au fost interesați de experiența ODIMM în domeniul gestiunii FGC și a programelor de suport pentru tineri, femei, emigranți, etc. Totodată, au exprimat speranța că atât FGC, cât și Ministerul de Finanțe din Republica Moldova vor prelua expertiza echipei din România fapt care va ajuta la îmbunătățirea proceselor de lucru. 
 
FGCro6a editedFNGCIMM din România are ca activitate principală emiterea de garanții și asumarea de angajamente pentru garantarea creditelor și a altor instrumente de finanțare care pot fi obținute de întreprinderile mici și mijlocii din băncile comerciale românești.
 
FGC din Republica Moldova este gestionat de ODIMM. FGC este primul şi unicul  fond de garantare a creditelor creat din resursele bugetului de stat, care are drept scop susţinerea IMM-urilor pentru accesarea resurselor financiare. Garanția financiară emisă de FGC poate fi utilizată de IMM-uri pentru acoperirea necesității cu gaj a creditelor solicitate de la băncile comerciale.
fgc blueB.C. "EuroCreditBank" S.A. a devenit cea de-a 8-a bancă comercială – parteneră a Fondului de Garantare a Creditelor (FGC), gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii. ODIMM și EuroCreditBank au semnat un contract de colaborare în acest sens. 
 
Contractul prevede acordarea garanțiilor financiare de către ODIMM întreprinderilor mici și mijlocii, care vor să acceseze credite și nu dispun de gaj suficient. Acordarea garanțiilor se implementează potrivit schemelor de garantare cu scopul de a spori accesul IMM-urilor la credite.
 
Până în prezent 7 bănci comerciale din Republica Moldova au semnat contracte de colaborare cu ODIMM în sensul garantării creditelor - „FinComBank” S.A., „Moldova-Agroindbank” S.A., „Victoriabank” S.A., „Banca Comercială Română Chişinău” S.A., „ProCredit Bank” S.A., „Moldindconbank” S.A., „Comerţbank” S.A.
 
FGC este singurul fond de garantare a creditelor din Republica Moldova și are misiunea de a asigura accesul la finanțare pentru întreprinderile autohtone prin emiterea garanțiilor financiare. În prezent mărimea Fondului de Garantare a Creditelor constituie 97 mil de lei.
fgc blueAccesul la finanțare este unul dintre impedimentele principale pentru dezvoltarea firmelor mici și mijlocii din Republica Moldova. Majoritatea antreprenorilor autohtoni, care au nevoie de bani pentru a-și susține activitatea curentă sau pentru investiții care să le ajute la dezvoltarea și creșterea afacerilor, se orientează spre creditul bancar ca sursă de finanțare. În teorie lucrurile stau bine. Însă în practică, IMM-urile întâlnesc multe impedimente în procesul de contractare a creditelor. Un colac de salvare pentru antreprenorii, care nu reuşesc să convingă instituţiile financiare privind viabilitatea afacerilor este Fondul de stat de garantarea creditelor (FGC), gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).  
 
Pentru întreprinderile care nu dețin suficient gaj și pot rata șansa de a obține un împrumut bancar, Fondul de Garantare a Creditelor (FGC) are posibilitatea de a garanta până la 70 la sută din valoarea creditului. Schema de acordare a garanțiilor financiare este următoarea: antreprenorul care dorește să beneficieze de garanții oferite de FGC va trebui să meargă la una din cele 7 bănci partenere pentru a negocia condițiile procedurii de creditare, după care ODIMM oferă o garanție financiară pentru diferența negociată de gaj. Garanția financiară este oferită pentru maxim 5 ani.
 
Atât în Republica Moldova, cât și în alte state, așa cum demonstrează practica internațională, garanțiile de creditare presupun și anumite costuri. ODIMM a simplificat procedura de solicitare a garanţiei, oferind IMM-urilor acces mai rapid la finanţare, reducând costurile de garantare de la 2% la 0,5% anual. 
 
Vlad Mantaluța, șeful Fondului de Garantare a Creditelor, susține, că pentru perfectarea unui contract de gaj/ipotecă agentul economic suportă cheltuieli de evaluare, notariale, de asigurare etc, care de multe ori sunt cu mult mai mari decât costul garanției financiare. Prin urmare, dacă substituim aceste cheltuieli, costul garanției oferite de ODIMM nu majorează finanțarea, iar acest lucru este un argument în plus ca reprezentanții ÎMM-uri să opteze anume pentru această garanție oferită de stat.

De asemenea, începând cu anul 2013 sunt propuse garanţii financiare pentru întreprinderile exportatoare.  Din anul 2016, suma maximă este de 5mil. lei, cu rata de acoperire de 50% din valoarea creditului. Pe parcursul anilor, acest mecanism și-a demonstrat funcționalitatea și viabilitatea, iar antreprenorii au avut ocazia să se convingă că este un instrument eficient pentru dezvoltarea afacerilor.
 
De la începutul anului curent, ODIMM prin intermediul FGC a acordat 42 de garanții financiare în valoare de 25 milioane lei, care au atras investiții în valoare de peste 106 milioane de lei. Analiza impactului garanţiilor denotă faptul că fiecare leu acordat sub formă de garanţie permite efectuarea investiţiilor în valoare de 5 lei.
 
Astfel, până în prezent, creditele garantate de ODIMM au contribuit la îmbunătăţirea capacităţilor de producere în agricultură, industria alimentară, industria de prelucrare a lemnului, servicii, construcţii etc. Concomitent, trebuie precizat impactul benefic asupra creării locurilor de muncă, majorarea cifrei de afaceri, sporirea contribuţiilor la bugetul de stat.

 

DSC 0393Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), în colaborare cu Banca Mondială, va elabora o metodologie de identificare a constrângerilor în domeniul activității întreprinderilor mici și mijlocii și a activității femeilor în afaceri. 


Despre acest lucru s-a discutat în cadrul unei întrevederi de lucru a echipei ODIMM cu reprezentanții Băncii Mondiale.

Tarik Sahovici, specialist superior pentru dezvoltarea sectorului privat și lider de echipă al Programului PAC II, a menționat că identificarea constrângerilor și deficiențelor cu care se confruntă întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova reprezintă una dintre problemele actuale ale mediului de afaceri moldovenesc, iar identificarea lor ar putea impulsiona activitatea întreprinderilor pentru dezvoltare. Aceste activități au fost stabilite în cadrul asistenței acordate ODIMM de către BM și prevede efectuarea unor studii cu privire la antreprenoriatul din Republica Moldova. 

Experții Băncii Mondiale au pus un accent important pe activitatea Platformei Naționale a Femeilor din Moldova și pe necesitatea identificării constrângerilor și problemelor cu care se confruntă femeile care sunt în afaceri.


Echipa Băncii Mondiale a salutat intenția ODIMM de a dezvolta și moderniza serviciul de consultanță a IMM-urilor, prin deschiderea birourilor de suport în business în incubatoarele de afaceri și a propus modernizarea paginii WEB ODIMM, adaptarea acesteia la necesitățile actuale ale sectorului IMM, crearea unui sistem transparent de evaluare a calității servicilor prestate. 

Deasemenea a fost discutată posibilitatea creării platformei electronice de instruire e-learning.

Iulia Iabanji, directorul General ODIMM, a menționat că, grație suportului Băncii Mondiale, ODIMM a reușit să realizeze mai multe activități: au fost îmbunătățite și dezvoltate instrumente de suport IMM, a fost facilitată stabilirea relațiilor de afaceri pentru întreprinderile cu potențial de creștere, au fost luate măsuri de eficientizare a activității Fondului de Garantare a Creditelor, gestionat de ODIMM. 

Iulia Iabanji a menționat că ODIMM contează în continuare pe suportul Băncii Mondiale, în sensul stabilirii unui sistem viabil de suport pentru antreprenorii cu potențial de creștere, monitorizarea impactului programelor naționale și internaționale asupra mediului de afaceri în particular și a economiei țării în general. 

Directorul general ODIMM a relevat că pentru apropierea serviciilor acordate de ODIMM mai aproape de antreprenorii din zonele rurale ale țării, organizația își propune deschiderea a două oficii ODIMM în zonele de nord și de sud ale țării. 

Iulia Iabanji a adus sincere mulțumiri echipei Băncii Mondiale pentru cooperare și suportul acordat și a subliniat că conlucrarea celor două echipe va permite stimularea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii din Moldova. 

Unitatea de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivităţii (UIPAC) este o instituție publică creată pe lângă Ministerul Economiei (Hotărârea Guvernului nr. 895 din 25.08.2005) pentru gestionarea fondurilor acordate Guvernului Republicii Moldova de către donatorii internaţionali în scopul îmbunătățirii mediului antreprenorial și implicit, dezvoltării socio-economice a Republicii Moldova.

 DSC 0389 DSC 0391

Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) şi BC „COMERȚBANK” SA au semnat un nou contract de colaborare, care prevede simplificarea şi îmbunătăţirea procedurii de garantare a creditelor acordare IMM-urilor. Aceasta este prima bancă-parteneră a ODIMM care a semnat documentul respectiv, astfel acceptând condiții mai avantajoase de acordare a creditelor IMM-urilor care nu dispun de suficient gaj.

handshakePrevederile acordului au fost convenite anterior în cadrul unei ședințe comune, organizate de ODIMM cu toate băncile-partenere, cu scopul de a facilita condițiile de garantare a creditelor acordate IMM-urilor prin intermediul Fondului de stat de Garantare a Creditelor (FGC), gestionat de ODIMM.

Noul acord presupune simplificarea procedurii de garantare şi executarea a garanţiei financiare la 90 de zile de înregistrarea întârzierilor la achitarea creditului.

Totodată a fost redus comisionului anual achitat pentru eliberarea garanție de la 1,5 și 2% la diferite produse, până la 0,5% pentru toate produsele.

În același timp a fost pus pe rol un nou produs de garantare, dedicat întreprinderilor gestionate de femei antreprenoare, care prevede acordarea de garanţii financiare până la 700.000 lei, cu rata de acoperire de până la 70% din valoarea creditului, pe o perioada de garantare de până la 60 luni. Comisionul anual va fi același ca și la celelalte produse garantate – de 0,5 % anual din suma garanției.

Fondul de Garantare a Creditelor este gestionat de ODIMM și are ca scopfacilitarea accesului Întreprinderilor Mici și Mijlocii la resursele împrumutate. În prezent FGC garantează 50 sau 70 la sută din creditele accesate de întreprinderi nou-create, întreprinderi care au mai mult de un an de activitate, întreprinderi exportatoare de mărfuri şi materiale, întreprinderi gestionate de tinerii antreprenori cu vârsta cuprinsă între 18-30 ani și întreprinderi gestionate de femei. Garanțiile financiare acordate pot acoperi până la 70 la sută din credit.


Până în prezent cu suportul Fondului de Garantare a Creditelor (FGC) au fost acordate garanţii financiare în valoarea de cca 48 mil. lei, la peste 230 de companii, care au obţinut credite bancare în valoare de cca 132 milioane lei, acestea contribuind la implementarea proiectelor investiţionale în valoare cumulativă de cca 207 mil. lei.

Pe parcursul activității, ODIMM a stabilit colaborează cu mai multe bănci comerciale din Republica Moldova, printre care FinComBank SA, BC Moldova-Agroindbank SA, BC Victoriabank SA, Banca Comercială Română Chişinău SA, BC ProCredit Bank SA, BC Moldindconbank SA, BC Comerţbank SA.

Fondul de Garantare a Creditelor este o soluţie pentru firmele mici şi mijlocii care nu dispun de gaj pentru a se împrumuta de la bănci 

Una dintre cele mai mari probleme ale întreprinzătorilor este accesul la finanţare. Pe lângă faptul că nu există suficiente credite ieftine, de multe ori antreprenorii, mai ales cei tineri, se confruntă cu altă problemă – lipsa gajului. În aceste cazuri, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) îndeamnă antreprenorii să apeleze la Fondul de Garantare a Creditelor, care oferă gaj „lichid”.

Mariana ŞALAMAC

Fondul de Stat de Garantare a Creditelor (FGC) este prima schemă de garantare a creditelor din Republica Moldova, menită să faciliteze accesul antreprenorilor cu idei de afaceri viabile la resursele de creditare, prin acordarea garanţiilor financiare.

Fondul a fost înfiinţat încă în 2002, însă prima capitalizare a fost asigurată abia în anul 2004 – 300 de mii de lei, o sumă destul de mică, după cum spune Iulia Iabanji, directorul ODIMM, care a preluat în 2007 gestionarea FGC.

„În fiecare an statul a încercat să crească valoarea acestui fond, însă capitalizări mai mari au devenit posibile începând cu anul 2011, datorită mijloacelor alocate de Uniunea Europeană. Astăzi, Fondul are o valoare de 62 de milioane de lei. Odată cu sporirea resurselor FGC, am încercat să diversificăm portofoliul de produse oferite şi partenerii, adică să cooperăm cu mai multe bănci”, a relatat pentru ECOnomist Iulia Iabanji.

Cum funcţionează schema de garantare a creditelor

Reprezentanţii ODIMM susţin că schema de garantare a unui credit este destul de simplă. Iniţial, antreprenorul depune actele pentru solicitarea creditului la una dintre băncile partenere ale Fondului: Moldova Agroindbank, FinComBank, Moldindconbank, Banca Comercială Română, ProCreditBank, Victoriabank, Comerţbank. 

Ulterior, dacă banca consideră proiectul viabil, dar constată că nu există suficient gaj pentru asigurarea creditului, solicită de la FGC emiterea unei garanţii financiare. La rândul său, ODIMM transmite băncii decizia privind acordarea garanţiei financiare solicitate, iar banca semnează contractul de credit cu antreprenorul. În baza contractului de credit, antreprenorul semnează cu ODIMM contractul de garantare şi ODIMM remite băncii scrisoarea de garanţie financiară.

În ceea ce priveşte criteriile de eligibilitate pentru ÎMM-urile ce apelează la FGC, Iulia Iabanji spune că decizia îi aparţine în cea mai mare parte băncii ce acordă creditul. „Nu există criterii foarte stricte. Există domenii de activitate pentru care nu se acordă garanţii financiare, cum ar fi activităţile legate de import, anumite tipuri de comerţ. Ne axăm mai mult pe agricultură, pe industrie, pe producere. De fapt, banca are cea mai importantă funcţie: să analizeze viabilitatea ideii de afacere, capacitatea întreprinderii de a creşte şi, respectiv, de a rambursa creditul”, a precizat directorul ODIMM.

De notat că, treptat, ODIMM a redus termenul de executare a garanţiei financiare, actualmente plata integrală în favoarea băncii partenere fiind efectuată după 120 de zile din momentul apariţiei cazului garantat.

Produsele oferite de FGC

Pentru întreprinderile nou-create: garanţie: până la 70% din valoarea creditului; valoarea maximă a garanţiei: 500 mii de lei; perioada de garantare: până la 5 ani; comision anual: 1,5% din suma garanţiei.

Pentru tinerii antreprenori: garanţie: până la 50% din valoarea creditului; valoarea maximă a garanţiei: 150 mii de lei; perioada de garantare: până la 5 ani; comision anual: 1,5% din suma garanţiei.

Pentru întreprinderile active: garanţie: până la 50% din valoarea creditului; valoarea maximă a garanţiei: 1 milion de lei; perioada de garantare: până la 5 ani; comision anual: 2% din suma garanţiei.

Pentru antreprenorii migranţi: garanţie: până la 50% din valoarea creditului; valoarea maximă a garanţiei: 200 mii de lei; perioada de garantare: până la 5 ani; comision anual: 1,5% din suma garanţiei.

Pentru întreprinderile exportatoare: garanţie: până la 50% din valoarea creditului; valoarea maximă a garanţiei: 2 milioane de lei; perioada de garantare: până la 5 ani; comision anual: 1,5% din suma garanţiei.

Reprezentanţii ODIMM spun că este necesară majorarea plafoanelor garanţiilor, însă acest lucru depinde de Ministerul Economiei. „La următoarea şedinţă a Comitetului de Administrare al ODIMM vom discuta acest subiect”, a spus Iulia Iabanji.

Doar jumătate din valoarea Fondului este folosită în prezent

Deşi este un instrument eficient care oferă întreprinzătorilor posibilitatea de a accesa noi resurse pentru afacerile lor, în prezent doar circa 30 de milioane de lei din valoarea totală de 62 de milioane de lei sunt acordate sub formă de garanţii. Mai mult, în 2015, valoarea portofoliului garanţiilor financiare s-a redus, odată cu scăderea portofoliului de credite acordate de către bănci persoanelor juridice. 

„Ca urmare a politicii monetare restrictive a băncii centrale, dobânda la credite a crescut de la 11% până la 15% – foarte neatractivă pentru firmele mici. Antreprenorii încearcă să rezolve situaţia împrumutând de la prieteni, rude, însă noi vrem să dezvoltăm acest instrument – garanţia financiară, care acoperă o parte din credit cu gaj lichid. Drept un exemplu de urmat în acest sens este România, unde există deja trei fonduri de garantare a creditelor, dintre care două sunt private”, a spus Iulia Iabanji.

Statistică

- Pe parcursul activităţii Fondului, 227 de ÎMM-uri au beneficiat de garanţii financiare în valoare totală de 46,5 milioane de lei, asigurând credite în valoare cumulativă de 124 milioane de lei care, respectiv, au contribuit la implementarea unor proiecte investiţionale în valoare de peste 200 milioane de lei.

- În prezent, sunt active 123 de garanţii financiare în valoare totală de 25,6 milioane de lei, care asigură debursarea creditelor în valoare de circa 71,3 milioane de lei.

- Analiza impactului garanţiilor arată că fiecare leu acordat sub formă de garanţie permite efectuarea investiţiilor în economie în valoare de 4,3 lei şi, respectiv, facilitează obţinerea creditelor în valoare de 2,6 lei.

- 63% dintre beneficiarii FGC activează în agricultură, 14% în domeniul comerţului cu ridicata şi amănuntul, 13% – în sectorul industriei prelucrătoare, iar 6% prestează servicii.

Sursa: http://www.eco.md/

Garanții la credite pentru IMM-uri

Vineri, 05 Februarie 2016 08:36

14100 bigFondul de Garantare a Creditelor este solicitat de agenții economici din țară doar pe jumătate. Constatarea a fost făcută de viceministrul Economiei, Vitalie Iurcu, în cadrul unui atelier de lucru cu privire la posibilitățile de a obține garanții financiare la creditele acordate de băncile comerciale. În timpul discuțiilor s-a constat că principalele motive ar fi instabilitatea politică și economică din țară, realitatea dramatică din sectorul bancar și lipsa de informare.

Agenții economici au posibilitatea de a accesa credite de la băncile comerciale, iar statul, prin intermediul unui fond special, oferă garanții financiare de până la 1 milion de lei pentru 50% din valoarea creditului. Cu toate acestea, în ultima perioadă, antreprenorii au devenit mult mai reticenți față de aceste modalități de finanțare, iar principalul motiv ar fi realitatea dramatică din sectorul bancar.

”Problema majoră este ridicarea ratei dobânzii de la 11% de la începutul anului și până la 15% la sfârșitul anului 2015. Aceasta face imposibilă accesarea împrumuturilor de unele companii mici”, - a explicat directorul ODIMM Iulia Iabanji.

Dacă în 2013 garanțiile acordate de ODIMM au fost de 12 milioane de lei, atunci în ultimii 2 ani valoarea acestora au ajuns la doar 5 milioane.

Astfel, garanțiile vor fi solicitate, doar dacă creditele oferite de băncile comerciale vor deveni atractive și pentru antreprenori.

”Chiar cu plafonul existent avem probleme. Din 60 de milioane oferite de Fondul de Garantare, au fost consumate doar 30 de milioane. Scopul acestui seminar este să identificăm de ce ei nu accesează Fondul. Noi urmează să analizăm dacă e nevoie să mărim Fondul sau să micșorăm comisionul. E important să avem discuții cu băncile-partenere”, - a explicat viceministru al Economiei Vitalie Iurcu.

Pe întreaga durată de activitate a Fondului de Garantare a Creditelor, 227 de întreprinderi micro și mici au beneficiat de garanții în sumă totală de 46,5 milioane lei. Totodată, în prezent sunt active 123 de garanții financiare în valoare de peste 25 milioane lei.

 

Sursa: mbc.md

Atelierul de lucru “Credite accesibile cu garanţii financiare” la “Fabricat în Moldova”.

Comunicat Eveniment

Pagina 1 din 2
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner