Documente

Email Imprimare PDF

Conţinutul dosarului de garantare:


Documentele prezentate de Bancă:

√ Cererea de garantare descarca;
√ Concluzia filialei privind posibilitatea acordării creditului.
√ Documentele de constituire a întreprinderii IMM-urilor;
√ Buletinul de identitate a administratorului IMM-urilor;
√ Rapoarte financiare IMM-urilor;
√ Planul de afaceri (după caz).

 Documentele prezentate de Întreprinderile Mici și Mijlocii (IMM):

Solicitare de garantare descarca;


Anexe de raportare prezentate de banci:

√ Anexa Nr.6 - Pentru garantiile financiare emise in baza contractelor de colaborare semnate pina in anul 2016 descarca;
√ Anexa Nr.7 - Pentru garantiile financiare emise in baza contractelor de colaborare semnate pina in anul 2016 descarca;
√ Anexa Nr.8 - Pentru garantiile financiare emise in baza contractelor de colaborare semnate in anul 2016 descarca;

 


 

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner